Prezentacja ortezy (video)

W materiałach pokazany jest zarówno pacjent przed założeniem kombinezonu rehabilitacyjnego DUNAG 02/03, jak i w trakcie terapii w ortezie. Porównując, widoczna jest zmiana motoryki, wzorców ruchowych jak i sposób poruszania się. Po ustaleniu przez terapeutę optymalnego układu naciągów w trakcie terapii kodowany jest w/w wzorzec ruchowy . Czas terapii jak i odpowiednie aplikacje ustalane są indywidualnie, w zależności od pacjenta.