Kombinezon rehabilitacyjny - orteza Dunag 02/03

Kombinezon rehabilitacyjny umożliwia prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (CUN), u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej.

Kombinezon rehabilitacyjny DUNAG 02/03 składa się z następujących elementów:

  • kamizelki
  • spodenek
  • podpór kolanowych i stopnych, między którymi indywidualnie rozmieszczane są elementy cięgniste
  • naciągów

Wyżej wymienione elementy w sposób równoważący, utrudniający, zastępujący, korygujący i wspomagający oddziaływają proprioceptywnie na układ biomechaniczny pacjenta, powodując optymalne ustawienie poszczególnych elementów ciała względem siebie i na tej bazie następuje utrwalanie prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych. Poprzez docisk tzw. hypergrawitację budowane jest również napięcie w centrum, co z kolei umożliwia pacjentom zwiększoną kontrolę nad poszczególnymi elementami ciała, jak i podczas ruchu kodowanie prawidłowych wzorców ruchowych.

Odpowiednie rozmieszczenie elementów cięgnistych pozwala na takie ustawienie poszczególnych segmentów ciała, które w sposób najbardziej optymalny umożliwia zapamiętywanie określonych, zgodnych z prawidłowym wzorcem sekwencji ruchowych.

Istotą stosowania tej metody jest umiejętność takiego rozmieszczenia tych elementów cięgnistych, aby uzyskać optymalny, a jednocześnie zgodny z koncepcją terapeuty obraz biomechaniczny ciała pacjenta i z tym związany określony wzorzec ruchowy.

certyfikat
kombinezon Dunag